Náhradní plnění

Společnost SAPRIL dlouhodobě zaměstnává zdravotně postižené osoby, kdy jejich podíl na celkovém počtu zaměstnanců společnosti přesahuje 50%.

Jsme členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.

Náhradní plnění

Náhradní plnění

Společnost SAPRIL dlouhodobě zaměstnává zdravotně postižené osoby, kdy jejich podíl na celkovém počtu zaměstnanců společnosti přesahuje 50%.

Jsme členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.

Náhradní plnění

Společnost SAPRIL dlouhodobě zaměstnává zdravotně postižené osoby, kdy jejich podíl na celkovém počtu zaměstnanců společnosti přesahuje 50%.

Díky tomu je Společnost tzv. chráněnou dílnou, která v rámci realizovaných dodávek výrobků nabízí svým odběratelům i možnost naplnění tzv. náhradního plnění.

Jsme členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.

Zkontrolovat naší registraci a aktuální výši volného náhradního plnění můžete ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

  • Náhradní plnění je definováno v §81 zákona č.435/2004 Sb s platností od 1.10.2004. Zde je uvedena povinnost všech zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 25 osob, zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Pokud tyto osoby zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává nebo nemůže zaměstnávat, může si tuto povinnost splnit buď odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením, od chráněných pracovních dílen (zaměstnávají více než 60% osob se zdravotním postižením), nebo odvodem do státního rozpočtu. K tomuto zákonu byla vydána i prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb. "Náhradním plnění" a jeho výhody
  • Zákon č.435/2004 Sb a jeho prováděcí vyhláška č.518/2004 Sb. jsou platné od 1.10.2004.
  • Při nákupu výrobků nebo služeb od chráněných pracovních dílen či od zaměstnavatelů s více než 50% osob se ZP, nemusíte platit povinný odvod do státního rozpočtu.
  • Svým odběrem výrobků nebo služeb od chráněných pracovních dílen přispějete ke snížení nezaměstnanosti v regionu. Platnost nového zákona o zaměstnanosti a výpočet plnění povinného podílu dle nového znění zákona.
  • Zákon č.435/2004 Sb a jeho prováděcí vyhláška č.518/2004 Sb. jsou platné od 1.10.2004. Pro výpočet plnění povinného podílu dle nového zákona je sledovaný průměrný přepočtený počet osob se zdravotním postižením dodavatele za rok 2005. Potvrzení o přepočteném stavu pracovníků se ZP se zasílá po uplynutí každého čtvrtletí odběratelům.
  • S účinností od 01.10.2017 dle §81/3 je poskytování náhradního plnění spojeno s plněním evidence a oznamovaní příslušného čerpání Ministerstvu práce a sociálních věcí.